•  Alanya Ayak Sağlığı

Podolog Semra Tokaç

AYAK SAĞLIĞI / PODOLOJİ / PODOLOG  

Semra Tokaç www.alanyafootcare.com 

Podoloji, başta Diyabetik Ayak yaralarının önlenmesi olmak üzere, ayakta meydana gelen kongenital ya da edinsel biomekanik değişiklikleri ve yürüme anomalilerini değerlendiren, bu değişimlere ve anomalilere uygun ortezler, tabanlıklar üreterek ayakta normal yük dağılımını sağlamaya yönelik girişimlerde bulunan, bu değişimlere bağlı olarak ayak derisi ve yumuşak dokularda meydana gelebilecek patolojik değişimleri (nasırlar, çatlaklar, ülserasyonlar vb.) önlemeyi hedef alan, ayak deri ve tırnak hastalıklarının önlenmesine yönelik girişimlerde bulunan ve tedavisine katılan, bazı tırnak hastalıklarında kullanılan tırnak teli vb. tedavi yöntemlerini uygulayan meslek alanıdır.
Podoloğun diyabetik hastalar için önemi nedir?

Diyabete bağlı gelişen ateroskleroz, periferik nöropati, mikroanjiopati gibi komplikasyonların en çok etkilediği temel organ ayaklardır. Bu komplikasyonlara bağlı olarak ayak dolaşımının bozulması, ağrı duyusunun bozulması ve otonomik kontrolün bozulması sonucunda ayak yaraları gelişmektedir. Diyabetik ayak yaraları diyabetik hastaların önemli morbidite ve mortalite sebeplerinden biridir. Dünyada bu konuda yapılan çalışmalar, podoloji uygulamaları ile diyabete bağlı amputasyonların %45-85 oranında önlenebileceğini göstermektedir. Ülkemizde diyabetik ayak yaralarını önlemeye yönelik uygulamalar yetersizdir, dünyada birçok ülkede bu uygulamalar Podologlar tarafından yapılır.Diyabetin önemli komplikasyonlarından biri olan diyabetik ayak yaralarını önleyici uygulamalara yönelik önemli bir adım atmıştır.

Podologların Ayak Sağlığı ve Bakımına başka ne gibi katkıları olacaktır?
Podologlar  Ayak sağlığı sorunlarına neden olan biyomekanik faktörleri tespit edebilecekler, uygun tedavi ve girişimleri belirleyerek uygulayabileceklerdir. Hastaların biyomekanik sorunlar bakımından değerlendirilerek, aynı yetkin kişiler tarafından yardımcı araç ve ortezlerin üretilecek olması; tanıya bağımlı ortez ve yardımcı araç kullanımının yerine, hastaya ve/veya hasta ayağına özel tedavi girişimlerinin gerçekleştirilmesi ile daha etkin tedavi olanağı sunacaktır. Podologlar, çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullandıkları podoloji motoru ve frezlerle uyguladıkları yeni cilt bakım teknikleriyle, cilt hastalıklarının iyileşmesini hızlandırmakta, topikal ilaçların etkinliğini arttırmaktadırlar. Kullandıkları podoloji motoru ve frezler yardımıyla, cerrahi tedaviye başvurulan major nasırlarda bile cerrahi girişime gerek duymadan nasır rezeksiyonu gerçekleştirebilmekte ve hastayı postoperatif dönemde geçireceği immobilizasyondan da korumuş olmaktadırlar. Tırnak hastalıklarının tedavisinde uyguladıkları tırnak teli, tırnak batmasında kalıcı sonuç elde edilen ve birçok hastayı cerrahi girişimden koruyan bir diğer podolojik tedavi yöntemidir. Böylece, dünyada birçok ülkede gelişmiş olan podoloji uygulamaları ülkemiz için de uluslararası standartlara uygun olacak nitelikleri ile yenileşmekte ve başta Diyabetik Ayak Bakımı ve Korunma Yöntemleri, ilgili hastaların koruyucu eğitimleri olmak üzere önemli bir eksikliğin tamamlanması sağlanmış olacaktır.

NEDEN AYAK SAĞLIĞI MERKEZİ
Ayak sağlığı, çocukluktan yaşlılığa kadar her dönemde bireyin yaşam kalitesini etkilemektedir. Özellikle diyabet hastalığı ve dolaşım bozukluklarında, hem hayatı tehdit eden komplikasyonların hem de maddi ve manevi kayıpların önlenmesi bakımından, tıbbi ayak bakımıyla ayak sağlığının korunması zorunludur. Tıbbi ayak bakımı, doğuştan ya da kazanılmış ortopedik bozuklukların tedavisinde de önemli bir yere sahiptir. Ayak sağlığıyla doğrudan ilgilenen hekim, teknisyen ve merkezlere giderek artan bir gereksinim bulunmaktadır. Multi-disipliner bir yaklaşım çerçevesinde; dahiliye, dermatoloji, ortopedi, genel cerrahi ve plastik cerrahi gibi ayak sağlığıyla ilgili hekimlik branşlarının yanı sıra “podolog” ya da “podoloji teknikeri” olarak adlandırılan tıbbi ayak bakım uzmanları, ayak bakımı ve ayak sağlığının korunmasında tartışmasız önemli bir rol üstlenmektedir. Ancak, ülkemizde bilgi ve becerileri yönünden donanımlı podolog sayısı yetersizdir. 

1 - Podoloji alanındaki uygulamaları , uygulama araç-gereçleri, görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
         
2 - Podoloji uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, hekimin müdahale etmesi gereken hastalıkları tanır ve ilgili hekime yönlendirir.
         
3 - Koruyucu ve önleyici yaklaşımlarla, ilgili disiplinlerle(Dermatoloji, Ortopedi, Nöroloji, Endokrinoloji vb.) ortak çalışır.
         
4 - Podoloji uygulamaları süresince hastanın hastalık geçmişi ve şikayetini kayıt altına alarak tedavinin takibini sağlar.
         
5 - Podoloji alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar.
         
6 - Sporcu ayak sağlığı için ortopediste ya da fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına yardımcı olarak ayakta oluşabilecek sorunları korumaya yardımcı olur.
         
7 - Diyabetik ayak sendromunun oluşum mekanizmalarını, tedavisindeki multidisipliner yaklaşımları bilir ve tedavi süreci için yetkilerini yerine getirir.
         
8 - Tırnak deformasyonları ve buna bağlı komplikasyonları düzeltir, müdahale eder ve tedavi süresince hastayı takip eder.
         
9 - Podoloji uygulamalarında kullanılan cihaz, alet ve ekipmanın kontrolü, korunması, bakımı, dezenfeksiyonunu, sterilizasyonunu ve kullanımını gerçekleştirir.
         
10 - Podoloji kliniği açabilmek için gerekli olan alan, güvenlik, ekipmanlar, işletme bilgisi ve yazılı materyal hakkında bilgi sahibi olur.
         
11 - Mantarlı bölgelerde dermatolog teşhisi sonrası işbirliği içerisinde mekanik temizliği yapar.
         
12 - Gerek görülen tedaviyi destekleyici durumlarda protez uygulamaları yapar ve parmak/ayak deformasyonlarında ortez desteğiyle tedaviye yardımcı olur.
         
13 - Nasırlı bölgelerdeki ölü dokuları uygun yöntemle temizleyip, baskı önleyici yardımcı destek malzemeleriyle tedaviyi destekler.
         
14 - Yaşlı ve/veya yatalak hastaların ayak bakımlarıyla ilgili sorunlulukları yerine getirir.


Önemli: Bu sitede yer alan bilgiler, kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, hiç bir şekilde hastalıkların tanı veya tedavisinde kullanılamazlar. Sitemiz Sağlık Bakanlığı 15/2/2008 tarih ve 26788 numaralı yönetmeliği 29. maddesine göre ilgili konularda bilgilendirme amaçlı tanıtım ve ilan kapsamında hazırlanmıştır.